Подробно за кистите на костите: видове и лечение

Туморите на костите могат да се появят и в ранна възраст, когато са прекалено натоварени ставите и костите. Нека да видим кои са най-често образуваните тумори на костите и каква профилактика трябва да предприемем в такива случаи:

Някои от най-често срещаните доброкачествени костни тумори са: ос­те­о­хон­д­ром, ен­хон­д­ром, ед­но­ка­мер­на (прос­та) кос­т­на кис­та и т.н. Другото име на ос­те­о­хон­д­ро­мът в екзостоза.

Характерното при него е, че израства подобно на „кука“, която се извива в посока, обратна на ставата. За жалост това са образувания, които могат да засегнат хора от всички възрасти и не признава статут и положение. Обикновено могат да се развият в дългите кости най-вече около големите стави /например около двете страни на коляното, в долната част на бедрената или пък в горната част на големия пищял или горната част на раменната кост/. Израстването може да е както по-бавно, така и по-бързо. Открива се по това че около засегнатата става се образува твърда, болезнена подутина, която обаче не повлиява на движенията й. Диагнозата се поставя лесно, след като бъде направен рентген. Случва се, макар и много рядко, ексостозите да бъдат наблюдавани едновременно на много места по костите. Състоянието обаче е наследствено и крие, макар и минимален риск, от израждането му в злокачествен тумор.

kostiДруг вид доброкачествено образувание на костите е еднокамерната костна киста. Тя най-често се открива в горната част на раменната и бедрената кост. Обикновено не се усеща и няма оплаквания. Ако обаче е прекалено голяма, то може да предизвика и счупване, даже и при най-малката травма. То­ва обик­но­ве­но ста­ва и по­вод за от­к­ри­ва­не­то й. При счуп­ва­не­то ку­хи­на­та на кис­та­та мо­же да се на­пъл­ни с кръв и тя да за­рас­не, но при всички случаи се пред­п­ри­е­ма ле­че­ние.

Ен­хон­д­ро­мът пък обикновено представлява единичен хрущялен тумор, който се развива в канала на тръбестите кости, като най-често се локализира в ръката или ходилото. Сре­ща се ед­нак­во при мъ­же и же­ни. Обик­но­ве­но по­вод за от­к­ри­ва­не­то му е счуп­ва­не на кост­та.

Как се ле­ку­ват кос­т­ни­те ту­мо­ри?

Методите за лечение при всеки вид тумор са различни. Според това в какъв стадий е той и какво представлява, се прилага определено лечение. В този случай за това лечение взема голямо участие специалист – ортопед-травматолог, както и радиолог,ю спе­ци­а­лист по хи­ми­о­те­ра­пия, рен­т­ге­но­ло­зи, хе­ма­то­ло­зи, пси­хо­те­ра­пев­ти, ре­ха­би­ли­та­то­ри – т.нар. ши­рок екип от спе­ци­а­лис­ти, чи­я­то цел е да пред­ло­жат най-доб­ро­то ле­че­ние във все­ки отделен слу­чай.

Лечението зависи и от други фактори, като например на колко години е пациента, какво е неговото състояние, имали метастази или друг първичен тумор. Много голяма част от доброкачествените тумори не налагат никакво лечение или интервенция. Просто наблюдение. А лечение може да се наложи, ако се установи, че туморът е започнал да изменя растежа си и той е започнал да нараства скорострелно или се появят оплаквания.

Обикновено лечението е хирургична намеса и се изразява в премахване на променената тъкан, като в същото време се прави запълване на дефекта със здрава костна тъкан, без значение дали е чужда или собствена. И все пак дали ще има операция или не, доброкачествените тумори изискват да бъдат наблюдавани редовно от лекар-специалист, който да прецени всяка една промяна, настъпила в развитието на тумора. При зло­ка­чес­т­ве­ни­те ту­мо­ри се из­пол­з­ват ком­би­на­ции от раз­лич­ни ме­то­ди на ле­че­ние.

От изключителна важното е да бъде преценен рискът от счупване на засегнатите от тумора кости, като най-често това са прешлени на гръбнака. Ако е прекалено голям рискът от това развитие на нещата, тогава може да се предприемат операции, които целят да се стабилизира дадена част от гръбначния стълб и да се предотвратят счупвания, ко­и­то сами по се­бе си пре­диз­вик­ват бол­ка. При­ла­га се и медикамен­тоз­но ле­че­ние, има­що за цел да за­си­ли кост­та.

Как­ви са най-чес­ти­те сим­п­то­ми, ко­и­то раз­ви­ти­е­то на кос­т­ни­те ту­мо­ри пре­диз­вик­ва?

Как да разберем колкото се може по-рано дали нямаме тумор на костите? Това не е много лесно, защото самата симптоматика е широкоспектърна и може да варира в зависимост от това какъв е вида на тумора, неговия размер, дали има метастази, както и местоположението му.

Много често доброкачествените тумори не дават никакви индикации, че съществуват – при тях не се наблюдават почти никакви симптоми. Те се откриват съвсем случайно при счупване на костта и то при необичайно лека травма. Може да предизвикват болка, особено нощна, като тя е тъпа и дълбоко изразена. Мо­гат да са на­ли­це и дру­ги сим­п­то­ми от при­тис­ка­не на окол­ни ор­га­ни.

До определен момент дори злокачествените тумори могат да са безсимптомни. И отново счупване след лека травма или силна болка може да са причина за откриването им. Най-чес­ти­те сим­п­то­ми на зло­ка­чес­т­ве­ни­те кос­т­ни ту­мо­ри са бол­ка, оток, счуп­ва­не, как­то и от­пад­на­лост, по­ви­ше­на тем­пе­ра­ту­ра, из­по­тя­ва­не, от­с­лаб­ва­не на тег­ло (то­ва са приз­на­ци на интокси­ка­ция или “от­ра­вя­не” на ор­га­низ­ма от ту­мор­ния про­цес).

 

Comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.