Моите права и задължения като здравноосигурен

Много хора не знаят какви са техните права като здравноосигурено лице. Ето защо ще ви предложим в значително разширен вариант тези права. А и задължения. На какво имам право, когато съм здравноосигурен?

• на достъпна и качествена здравна помощ;
• на информация за здравословното ми състояние и методите за лечението ми;
• на първична извънболнична медицинска помощ;
• на специализирана извънболнична медицинска помощ;
• на медико-диагностични изследвания;
• на високоспециализирани медицински дейности;
• на дентална помощ;
• на болнична помощ;
• на лекарства за домашно лечение;

Най-важното е, че всичко, което сме споделили с лекаря, при който сме потърсили помощ, е напълно поверително и той или тя, нямат право да го разгласяват. Ако пък като пациент не сме доволни от качеството на медицинската и дентална помощ, която ни е била оказана от договорен партньор на касата, тогава можем да подадем писмен сигнал до директора на районната здравноосигурителна каса по местоживеене, или до Управителя на Националната здравноосигурителна каса. В случай на неправомерно взета сума трябва да приложа и копие от финансовия документ, издаден от лечебното заведение.

Всеки пациент има право на информирано съгласие. Това означава да бъдем своевременно уведомени за дадени състояния, да ни бъдат предоставени документи и различна медицинска информация в подходяща форма и обем, което дава възможност за избор на лечение. Ако нямам 18 години, лекуващият лекар трябва да уведоми родител, настойник или попечител.

nzok-sprq-metodikata-za-plashtaneto-na-medicinskite-izdeliq-162351Ако лицето, родителя, попечителя или настойника откажат животоспасяващо лечение, тогава ръководителят на лечебното заведение може да вземе решение за осъществяване на животоспасяващо лечение.

Лекуващият лекар е длъжен да уведоми своя пациент за следните:

• диагнозата и характера на заболяването ми;
• целите, начина и различните възможности на лечението, както и очакваните резултати и прогнозата;
• рисковете, които едно определено лечение съдържа, в това число и страничните ефекти, както и нежеланите лекарствени реакции, болка и други неудобства;
• вероятността от благоприятно повлияване или риска за здравето при прилагане на други методи на лечение, както и при отказ от лечение.
• повишения риск за живота и здравето при хирургични операции, упойки и при други сложни медицински манипулации.

Всеки здравноосигурен може сам да избере своя личен лекар. От него той трябва да получи своята здравноосигурителна книжка, ако още няма такава. Когато имаме здравословен проблем, личния лекар е този, към който трябва да се обърнем за консултация, изследвания, домашно или болнично лечение, както и за предписване на лекарства.

Ако се намирате в друго населено място, чуждо от родното ви, където се водите по адресна регистрация, и трябва да ви се окаже медицинска помощ, то можете винаги да потърсите всеки един общопрактикуващ лекар, който да ви окаже нужната медицинска помощ. Единственото, което трябва да направите в този случай е да предоставите на лекаря своята здравноосигурителна книжка.
Преди това обаче ще трябва да си вземете от книжарница и регистрационен формуляр за временен избор. Формулярът се попълва от лекаря, който ще ме обслужва за периода на пребиваването ми на новото място. При изтичане на срока на временния избор автоматично се възстановява постоянният ми избор на общопрактикуващ лекар.

Ако поради някаква причина не сте доволни от личния си лекар или просто се преместите да живеете на друго място, можете да смените лекаря си два пъти в годината – от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември. За да направите това ви трябва специален формуляр, който може да закупите от книжарницата или пък направо може да си вземете от кабинета на новия си личен лекар. Може да го изтеглите и от сайта на НОИ – www.nhif.bg. С този формуляр се ходи при новоизбрания личен лекар, като в него се вписват вашите данни, както и тези на лекаря. Не е необходимо да уведомявам досегашния си личен лекар за извършената смяна.

При наличие на здравословен проблем можете веднага да отидете при личния си лекар, който е длъжен да ви назначи лечение. В лекарския кабинет или на информация в клиниката, където работи личния лекар, трябва да има подробна информация за това кои категории граждани са освободени от потребителска такса при получаване на медицински и дентални услуги. Ако не попадате в тези категории, трябва да заплатите потребителска такса, чийто размер се определя с Постановление на Министерския съвет съгласно чл.37 от Закона за здравното осигуряване.

Трябва да ми се направят изследвания.
Личният ви лекар ще ви изпрати на такива с нужното направление, което представяте в лабораторията. Направлението може да се използва до 30 календарни дни от издаването му. В лабораторията може да ви поискат такса за вземане на биологичен материал.

Нуждая се от консултация при лекар специалист.
В този случай личният лекар трябва да ви изпрати със специален талон-направление при лекар със съответната специалност. Направлението може да се ползва до 30 календарни дни от издаването му. Съответно лекарят специалист провежда прегледа, след което ако има нужда от лечение, такова се назначава и може да се използва още един път направлението в рамките на календарния месец за вторичен преглед.  За всяко посещение при лекаря заплащам потребителска такса, определена с Постановление на Министерския съвет съгласно чл.37 от Закона за здравното осигуряване.

Трябва да се лекувам вкъщи.
В този случай личният или специалист лекар/лекар по дентална медицина, назначава лечение. Той може да издаде болничен лист, чието продължение е 14 дни без прекъсване.  Ако състоянието ми налага, след изтичането на този срок мога да бъде насочен към ЛКК.

За домашното ми лечение са необходими лекарства.
Личният лекар в този случай трябва да информира пациента си какви медикаменти са нужни и кои се заплащат по каса или частично от НЗОК. Изписват се на бланка, която трябва да се занесе в аптеката. Ако не се заплащат изцяло от Касата, пациента си ги доплаща.

Имам хронично заболяване.
Личният лекар трябва да информира пациента си дали подлежи на диспансеризация при него или пък при лекар специалист. Съответност наблюдаващият лекар трябва да информира пациента си колко и какви изследвания са необходими за месеца. Той проследява хроничното заболяване.

Нуждая се от дентално лечение.

Ако имате нужда от дентално лечение можете да отидете при всеки един зъболекар, който е сключил договор със Здравната каса. На видно място в неговия кабинет трябва да са посочени дейностите, които извършва и как се заплащат – частично, напълно или не се заплащат от пациента и до каква възраст. Необходимо е да се занесе личната здравноосигурителна книжка, в която той вписва какви лечебни дейности от договорените със здравната каса ми е извършил. Ако тези дейности не са заплатени изцяло от НЗОК, пациентът доплаща необходимата сума. За всяко посещение при лекаря по дентална медицина се заплаща потребителска такса, определена с министерско постановление съгласно чл.37 от Закона за здравното осигуряване.

Трябва да постъпя за лечение в болница.
Личният лекар или лекар специалист изпраща пациента с талон-направление към избраната от него или пациента болница, която трябва да е сключила с РЗОК договор за лечение на съответното заболяване по клинична пътека. Направлението е валидно 30 дни до прегледа в диагностично-консултативния блок на болницата. НЗОК заплаща изцяло лечението ми по клинична пътека, заедно с лекарствата и консумативите, с изключение на някои скъпоструващи консумативи, които са изрично упоменати в алгоритъма на съответната клинична пътека.

Като здравноосигурен аз имам и задължения:
• Трябва редовно да заплащам здравноосигурителните си вноски;
• Трябва да нося личната си здравноосигурителна книжка винаги, когато посещавам личния си лекар или лекаря по дентална медицина;
• Трябва да се явявам на задължителен профилактичен преглед, изследване или имунизация;
• Трябва да изпълнявам предписанията на лекаря, както и изискванията за профилактика на заболяванията;
• Трябва да спазвам установения вътрешен ред на лечебното заведение, в което получавам медицинска или дентална помощ;
• Трябва да уважавам професионалното и човешкото достойнство на лекарите;
• Не трябва да увреждам умишлено собственото си здраве или здравето на друг човек.

Потребителска такса за оказана извънболнична и болнична медицинска и дентална помощ не заплащат:
• лица със заболявания, определени по списък към НРД
• малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството
• пострадали при или по повод отбраната на страната
• ветерани от войните, военноинвалиди
• задържани под стража лица
• задържани на основание чл.63 от Закона за Министерството на вътрешните работи
• задържани на основание чл.125, ал.1 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност или лишени от свобода
• социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
• лица, настанени в домове по чл.36, ал.3, т.1 от същия правилник
• медицински специалисти
• пациенти със злокачествени новообразувания
• бременни и родилки до 45 дни след раждането
• здравноосигурени лица, страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност, съгласно Наредбата за медицинската експертиза.
В Приложение № 12 към Националния рамков договор 2012(меню “Национален рамков договор 2012 за медицински дейности”) е поместен списък на заболяванията, при които здравноосигурените граждани са освободени от заплащане на потребителска такса.

Потребителска такса заплащам за оказана медицинска и дентална помощ:
• Преглед
• Поставяне на диагноза
• Издаване на направление за консултация или за изследвания – след преглед
• Назначаване на медикаментозно лечение (изписване на рецепта) – след преглед
• Възстановителни процедури
• Изследвания
• Лечение
• Профилактични дейности.

Comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.